kinderkleding
Mijn shopping bag

Uw shopping bag bevat geen artikelen.

 

 

 

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Inhoud:
1 - Trefwoordenregister
2 - Identiteit ondernemer
3 - Algemeen
4 - Aanbod en maatvoering
5 - De overeenkomst/bestellen
6 - Herroepingsrecht
7 - Kosten in geval van herroeping
8 - Uitsluiting herroepingsrecht
9 - De prijs
10 - Conformiteit en garantie
11 - Bezorgen
12 – Bezorgen buitenland
13 - Betaling
14 - Klachtenregeling
15 - Geschillen
16 - Privacyverklaring

1 – Trefwoordenregister
Aankoop: de overeenkomst die aangegaan wordt tussen ondernemer en consument
Bedenktijd / zichttermijn: de gestelde termijn waarbinnen de consument mag bedenken of hij het product echt wil hebben of gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Consument / klant: De personen die een aankoop op afstand aangaan met de ondernemer

Duurtransactie: een aankoop op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd/ zichtermijn af te zien van de aankoop en het product te retourneren.

Ondernemer: de rechtspersoon die de onderneming leidt en daarvoor voldaan heeft aan de binnen de wet gestelde verplichtingen.

Kopen op afstand: overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Retourneren: gebruik maken van het herroepingsrecht. Het terug sturen van de bestelde goederen. *lees hiervoor onze voorwaarden onder hoofdstuk Retourneren.
Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

2 - Identiteit ondernemer

Family Fashionata
Adres
Jaagweg 18
1633 GC AVENHORN
The Netherlands
Klantenservice
Telefoon: +31 (0)229 - 542525
E-mail: servicedesk@familyfashionata.nl
ING Bank Nederland
Rekeningnummer: 48.91.295
IBAN: NL08INGB 0004 8912 95
BIC: INGBNL2A
Bedrijfsgegevens
KvK nummer: 60798572
BTW nummer: NL1485.88.451.B01

3 - Algemeen
1. De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke gedane aankoop van de consument.
2. Voordat de koop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zijn de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en op verzoek van de consument kan deze kosteloos digitaal worden toegezonden.

4 - Aanbod en maatvoering
Aanbod
Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer gebruikt waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Maatvoering
Door de globalisering worden de kledingproducten met nationale als internationale maatvoering geproduceerd. Family Fashionata zal indien internationale maatvoering van toepassing is dit aangeven en om zo klantgericht mogelijk te functioneren de maatvoering converteren en weergeven naar nationale maatvoering. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

5 - De overeenkomst / bestellen
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Uw bestelling:
Na uw keuze van producten uit de shop kunt u uw bestelling plaatsen.
Zodra u bij ons een bestelling plaatst komt u in de functie shopping bag en ziet een overzicht van uw bestelling. In deze shopping pagina / winkelwagen kunt u uw producten controleren en waar nodig wijzigen. Is alles correct dan kunt u via de toets afrekenen of de toets doorgaan naar de kassa. Bij kassa vult u uw gegevens in en of u een account wilt aanmaken. Kunt u aangeven of u een ander afleveradres wilt en of u in aanmerking wilt komen voor onze nieuwsbrief. Verder maakt u een keuze in de wijze van betaling en of u uw zending verzekerd wil hebben. Vervolgens wordt u naar een veilige omgeving geleid alwaar u uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. U ontvangt daarna van ons een bevestiging van uw bestelling. Wanneer het bedrag op de rekening van Family Fashionata is bijgeschreven, zal uw bestelling binnen 24 uur aan u worden toegestuurd. Verzending zal plaatsvinden met Postnl en voorzien worden van een track en trace nummer. U ontvangt van ons een mailbericht met de track en trace code.

6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Goederen kunnen binnen 14 dagen geruild of geretourneerd worden. De goederen kunnen zonder opgave van redenen geretourneerd worden. De kosten zijn voor rekening van koper.
Voordat men retourneert dient de koper eerst contact met ons op te nemen via Servicedesk@familyfashionata.nl

De consument moet zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij de goederen retourneert, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument blijft verantwoordelijk voor de goederen tot het moment van ontvangst door Family Fashionata.

7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Op goederen besteld boven de waarde van € 45,00 geldt bij Family Fashionata een gratis verzendingsregel. Worden goederen geretourneerd waardoor de consument onder het aankoopbedrag van € 45,00 komt, dan zullen de verzendkosten verrekend worden in de terugbetaling.
Op artikelen met een combinatiekorting geldt, dat bij retourneren het product als enkel product wordt gezien en is de prijs voor betreffend product leidend, terugbetaling bij retourneren word doorgevoerd op basis van enkele stuks met daarop de verkregen combinatiekorting in mindering gebracht.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Family Fashionata dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikelen met 45% korting of meer kunnen helaas niet meer worden geretourneerd.
Artikelen zullen na ontvangst gecontroleerd worden op gebruik. Indien het product meer gebruikt is dan voor beoordeling nodig of ontdaan zijn van aanwezige originele etiketten en/of labels dan worden de goederen geweigerd en op kosten van de consument geretourneerd.

9 - De prijs
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
Family Fashionata is vrij om zijn producten af te prijzen in een zelf te bepalen periode. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling bij het artikel is vermeld.

10 - Conformiteit en garantie
Family Fashionata staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. Tenzij anders aangegeven/overeengekomen zijn de wettelijke vastgestelde garantiebepalingen van toepassing. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor kledingstukken die fout behandeld (wassen / strijken) zijn dan wel stuk gaan tijdens gebruik.

11 - Bezorgen
Family Fashionata zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
De verzending wordt verzorgd door PostNL. Retourzendingen* kunt u afgeven bij een PostNL punt naar keuze.

Procedure na bestelling en ontvangst betaling:
 Uw bestelling wordt verzameld.
 Uw bestelling wordt samen met andere Family Fashionata bestellingen naar PostNL gebracht.
 Opties zoals verzekeren van uw goederen is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.
 Uw bestelling wordt door PostNL bezorgd op het door u opgegeven afleveradres.

Track & Trace
Nadat uw bestelling ons magazijn heeft verlaten, ontvangt u een verzendbevestiging e-mail met een PostNL track & trace code. Met deze code kunt u de bestelling volgen op de website van PostNL.

*Zie voorwaarde retourneren

Na afgifte van de goederen bij PostNL draagt Family Fashionata geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken dan wel beschadigen van de verzending. Family Fashionata zal al zijn mogelijkheden inzetten om probleem zendingen tot een oplossing te brengen.
Family Fashionata zal geaccepteerde bestellingen zoals bij wet bepaald met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

12 – Bezorgen buitenland
De bezorgtarieven zoals vermeld gelden alleen voor pakketten binnen Nederland. Wilt u een pakket vanuit het buitenland bestellen of laten afleveren neemt u dan contact met ons op. Voor bezorging gelden dezelfde voorwaarden zoals omschreven in punt 11 met uitzonderingen van de tarieven.

13 – Betaling
Betaling van uw order dient te worden voldaan binnen 14 dagen na plaatsen bestelling. Indien de betaling niet binnen de gestelde 14 dagen is bijgeschreven op de rekening van Family Fashionata is de ondernemer gerechtigd de bestelling eenzijdig te annuleren.

Betaling eenvoudig uitvoeren:
Als het gewenste item in de winkelwagen ligt, kunnen onze klanten tussen verschillende beveiligde betalingsopties kiezen. Betaling kan op verschillende manieren worden gedaan zoals: bankoverboeking, iDeal, PayPal. Na de succesvolle bestelling worden onze klanten geïnformeerd over de status van hun bestelling. Zo krijgt elke klant een tracking nummer waarmee het pakket kan worden gevolgd.

Uw gegevens zijn beveiligd via SSL
Wat is SSL?
SSL wordt gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

14 - Klachtenregeling
Ons streven is dat je tevreden bent met alles wat je bij Family Fashionata koopt. Maar mocht een artikel onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, is er iets misgegaan met de bezorging of heb je een klacht? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag en staan voor je klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen!
Je kunt je klacht doorgeven via het contactformulier of via Servicedesk@familyfashionata.nl.

Wij nemen de klacht zo snel mogelijk in behandeling en reageren binnen 5 werkdagen op je klacht.

Je kunt je klacht ook telefonisch doorgeven op: 0229-542525 op werkdagen maandag-vrijdag van 09:30-17:30 uur of 24 uur per dag 7 dagen in de week via Servicedesk@familyfashionata.nl.

15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16 - Privacyverklaring
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan Family Fashionata. Dat kan zijn om je te informeren over Family Fashionata of om bestellingen die je hebt geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Family Fashionata zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Gebruik Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- Jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;
- Jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
- De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:
- De inhoud van onze website te verbeteren;
- Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Account
Als je bij Family Fashionata een account aanmaakt, bewaren wij jouw gegevens op een beveiligde database. In je Family Fashionata account slaan wij informatie op zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aflevergegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in de vullen. Ook dien je steeds per bestelling informatie aan ons te verstrekken. Alle gegevens die je aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om:


- Bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;

- Je te informeren over de status van jouw bestelling; 

- De afhandeling van jouw betaling en de verzending van jouw bestelling.

Nieuwsbrief
Door je in te schrijven op onze Family Fashionata Nieuwsbrief geef je Family Fashionata toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. 

Met jouw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om je te informeren over Family Fashionata. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over activiteiten in onze shop of het doen van andere aanbiedingen en acties ten behoeve van de marketing. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je in de eerst volgende nieuwsbrief die je ontvangt afmelden.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via ons contactformulier of via onderstaand adres.
Family Fashionata
Jaagweg 18
16333 GC AVENHORN